sinom

31 Jan 2012 Koleksi Kidung Jawa Pra Mataram Surakarta

Mantrawedha Sunan Kalijaga Khusus kidung Sunan Kalijaga ini sudah saya lengkapi di laman ini. Dhandhang gula Ana kidung rumeksa ing wengi, teguh ayu luputa ing lelara, luputa bilahi kabeh, jin setan datan purun, peneluhan tan ana wani, miwah panggawe ala, gunaning wong luput, geni atemahan tirta, maling adoh tan ana ngarah mring mami, guna duduk pan sirna. Sakabehing...

Read More